Lend.nl is onderdeel van Marketeers.nl KVK 56458460

Met deze vergelijksites proberen we de voordelen en nadelen van crowdfunding platformen in Nederland duidelijk zichtbaar te maken voor mensen die willen investeren in kredieten of juist zakelijk (of particulier) geld willen lenen tegen gunstige voorwaarden en tarieven.