• Bij Collin geen communicatie mogelijk. Beantwoorden geen (kritische) mail. Directie is sowieso onzichtbaar op dat punt. Alleen bij onderwerpen waarmee ze kunnen scoren staan ze op de voorgrond, met name in de media.
  Geen reactie op reviews. Alleen bij positieve reviews bij Google een standaard gegenereerd berichtje.
  Geen kritische reviews op hun site, alleen de positieve reviews vermeld.
  Onvoldoende voortgangsrapportage bij defaults. Mail om dit frequenter te verzorgen komt geen reactie.
  Motivatie bij defaults onvoldoende. Te summier en soms ongeloofwaardig. Mails hierover worden consequent niet beantwoord.
  Positieve ratings geen enkele garantie op enigszins slagen van de onderneming. Mijn keuzes op basis van de positieve ratings pakken ondanks spreiding slecht uit.
  Communiceren sec in een zakelijke mededelingensfeer. Bij betalingsachterstanden, faillissementen, etc. zakelijke en summiere rapportage naar investeerder. Reacties hierop worden niet beantwoord.
  In mijn ogen niet bezig met de klanten maar meer met zichzelf om een nog groter marktaandeel te verwerven.


  Sterke punten
  Gebruiksvriendelijk platform

  Zwakke punten
  Communicatie

  Door A.v.d.Steen op 22 december 2019 Reageer