Het krediet en investeerplatform Lender & Spender!


De leningenmarkt van Nederland is ontzettend groot. De cijfers liegen er niet om. Per jaar worden er voor ongeveer 8 miljoen euro aan persoonlijke leningen verstrekt. Vele mensen profiteren van de mogelijkheid om bij dure investeringen niet eindeloos te hoeven sparen maar alvast te kunnen genieten van de aankoop terwijl het bedrag pas geleidelijk afbetaald hoeft te worden. Over het algemeen wordt in Nederland goed afgelost. Een van de platformen die hier op inspeelt is het krediet en investeerplatform Lender & Spender.

Wat is Lender & Spender Nederland en wat doen zij?


Lender & Spender B.V. is een Nederlands online crowdfunding platform gericht op het verstrekken van persoonlijke leningen aan particulieren waarin geïnvesteerd wordt door particulieren en bedrijven. Het bedrijf Lender & Spender is gelokaliseerd in Amsterdam (Contacct: WG-plein 307, 1054 SG Amsterdam, [email protected], 085 888 8185). Het huidige management team bestaat uit de twee oprichters: Robert Leclerq en Huub van der Wart. Lender & Spender biedt als crowdfunding platform een alternatief voor het afsluiten van een persoonlijke lening bij een bank. Zij hebben hiervoor een vergunning (vergunningnummer: 12043019) en vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook wordt er zorg gedragen voor het navolgen van de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en is er lidmaatschap bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD) (registratienummer: 300.016194).

Het aanbod van Lender & Spender: peer-to-peer online geld lenen zonder bank


De leningen die worden aangeboden zijn allen persoonlijke leningen. Het minimale te lenen bedrag is €5000 en het maximale te lenen bedrag €25000. Het is echter afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie welk bedrag je bij hen kunt lenen. Hier wordt zorgvuldig voor je naar gekeken. Bij de leningen hoort een vast aflosbedrag per maand en een vast rentebedrag per maand. Er kan gekozen worden voor een looptijd van 2 tot en met 5 jaar. Door deze vooraf bepaalde looptijd en vaste maandbedragen is het bij het afsluiten van de lening volledig helder wat de lening in dat geval zal gaan kosten en wanneer de aflosperiode voorbij zal zijn. De leningen die worden afgesloten bij Lender & Spender hebben voor de consument veelal als doel om een verbouwing of andere grote investering te financieren of zijn een overstap vanuit een andere reeds afgesloten lening (bijvoorbeeld een restschuld van je hypotheek, een creditcard schuld of een doorlopend krediet of persoonlijke lening elders) of samenvoeging van meerdere reeds lopende leningen. Zoals eerder werd benoemd worden de leningen versterkt aan particulieren en wordt er in deze leningen geïnvesteerd door particulieren en bedrijven. Dit wordt peer-to-peer lending genoemd.

Enkele voordelen van Lender & Spender voor een geldnemer of investeerder

  • Lage rentekosten & hoog rendement door geld leningen zonder bank via peer-to-peer lenen. Doordat bij de geldstroom tussen geldnemers en investeerders bij Lender & Spender geen tussenkomst van een bank is, maar dit volledig verloopt via peer-to-peer lending, kunnen geldnemers geld lenen tegen zeer lage rente tarieven en kunnen investeerders geld uitlenen tegen een mooi rendement. Doordat er geen tussenkomst van een bank is heeft Lender & Spender lagere kosten, waar de geldnemers en investeerders van profiteren. In het buitenland is deze manier van peer-to-peer lending al meerdere jaren erg populair. Het in de Verenigde Staten gevestigde platform Lending Club, Zopa in het Verenigd Koninkrijk en Auxmoney in Duitsland zijn grote namen op dit gebied en verstrekken voor miljoenen euro's aan krediet. Vanaf 2017 is het Nederlandse Lender & Spender fanatiek op weg om net zo'n grote naam te worden. In de eerste jaren werd hierin al veel succes geboekt.
  • Geen boetes bij extra aflossing. Tussentijds aflossen kan ten alle tijden, zonder bijkomende extra kosten.
  • Online aanvragen van krediet zonder papierwerk. Een lening is gemakkelijk zelf online aan te vragen. De bijbehorende documenten die van je gevraagd worden kun je ook zelf uploaden en de documenten die ondertekend horen te worden kunnen ook online worden voltooid. Er is voor gezorgd dat deze documenten goed leesbaar zijn voor iedereen. Dit voorkomt een hoop ingewikkeld papierwerk.
  • 14 dagen bedenktijd. Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd bij het afsluiten van een lening. In deze periode kun je de aanvraag nog gratis annuleren.
  • Laagdrempelig investeren. Als investeerder kun je al terecht bij Lender & Spender vanaf een bedrag van €100. Lender & Spender regelt dan zelf voor je dat jouw deel een onderdeel wordt van een spreiding van verscheidene al lopende leningen die vooraf werden gefinancierd door het platform en geen achterstand hebben. Je hoeft als investeerder dus alleen maar snel en gemakkelijk via iDeal je bedrag over te maken en de rest wordt voor je geregeld door het platform.
  • Een mogelijke vorm van beleggen. Voor investeerders kan het Lender & Spender een goed alternatief bieden voor het opbouwen van rente op een spaarrekening (met een huidig rendement van meer dan 4% bij Lender & Spender is dit aantrekkelijker dan de rente bij een spaarrekening) of voor beleggen in aandelen. Eigenlijk is het verstrekken van leningen voor banken ook een vorm van beleggen, maar door het crowdfunding platform van Lender & Spender wordt dit ook toegankelijk gemaakt voor particulieren en bedrijven. Het investeren bij Lender & Spender is over het algemeen minder risicovol dan het beleggen in een gespreide aandelenportefeuille.
  • Transparantie. Lender & Spender is erg transparant over de kosten die komen kijken bij het afsluiten van een lening in de vorm van afsluitkosten (1%) en rente. Door deze helderheid krijg je niet te maken met onverwachtse verborgen kosten. De afsluitkosten en de rente gedurende de looptijd zijn gegarandeerd de enige kosten die je zult maken, mits je zelf tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen.
  • Gratis overstap service. Lender & Spender heeft een gratis overstap service indien je een reeds geleend bedrag elders wilt overzetten naar een lening bij Lender & Spender. Je kunt online ook gemakkelijk gratis berekenen of dit voor jou voordeliger zal zijn dan de huidige situatie of een aanvraag doen voor een offerte die geheel vrijblijvend is.
  • Geld lenen binnen een minuut. Lender & Spender onderscheidt zich door het snel en met gemak leningen afsluiten. Wanneer je online een aanvraag indient voor een lening en deze aanvraag is goedgekeurd, heb je het geld doorgaans al binnen één werkdag op je rekening staan.
  • Stichting derdengelden Lender & Spender. De betalingen van het platform Lender & Spender verlopen allen via een onafhankelijke stichting: stichting derdengelden Lender & Spender. Zo komt er nooit geld van de consument te staan op de eigen rekening van het platform. Dit maakt investeren minder risicovol omdat bij faillissement de betalingen via de stichting kunnen blijven doorlopen totdat de lening is afgelost.

Wil je een lening aanvragen bij Lender & Spender (oftewel 'spender' worden)?Wanneer kom je in aanmerking om te lenen via Lender & Spender?


Ten eerste dien je voor het aanvragen van een lening bij Lender & Spender minstens 21 jaar te zijn en maximaal 65 jaar. Daarnaast dien je woonachtig te zijn in Nederland en ook over de Nederlandse nationaliteit te beschikken. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is vereist en je salaris dien je te ontvangen van een bedrijf dat ook in Nederland is gevestigd. In plaats hiervan is een pensioenuitkering ook toereikend. Dit geldt echter niet voor andere uitkeringen. Ook kom je niet in aanmerking wanneer je in het verleden betalingsverplichtingen niet goed bent nagekomen. Lender & spender toetst dan ook alle aanvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wanneer iemand een negatieve BKR registratie blijkt te hebben, komt hij of zij niet in aanmerking voor een lening. Daarnaast wordt altijd goed bekeken of de lening waarvoor je in aanmerking wilt komen wel bij je huidige financiële situatie past. Als je samen met je partner een lening wilt afsluiten hoor je beide aan de zojuist genoemde voorwaarden te voldoen. Enkel als particulier kom je in aanmerking voor een lening via Lender & Spender. Bedrijven en ondernemers komen dus niet in aanmerking. Wanneer je als particulier een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt kun je ook niet terecht voor een lening.

Hoe vraag je een lening aan?


Je kunt een aanvraag indienen voor een te lenen bedrag via de eigen website van Lender & Spender. Dit kan enkel online. Per post of per telefoon is niet mogelijk (indien later aanpassing nodig is in een reeds bestaande aanvraag dien je dit wel telefonisch te regelen). Wanneer je aanvraag is ingediend zal door hen worden gecontroleerd of je in aanmerking komt. Hierbij worden om een aantal aanvullende gegevens gevraagd. Dit betreft een aantal persoonsgegevens en contactgegevens (o.a. een foto van je gezicht en een kopie van je identiteitsbewijs), aangevuld met een aantal documenten die je huidige financiële situatie weergeven (een salarisstrook, een overzicht van je banktransacties van de afgelopen 3 maanden en een overzicht van je arbeidsverleden). Afhankelijk van je aanvraag en persoonlijke situatie kan het voorkomen dat er daarnaast nog om aanvullende gegevens of documenten wordt gevraagd voordat de aanvraag beoordeeld kan worden.

Lening en rente berekenen


Op de website van Lender & Spender kun je snel en eenvoudig een berekening maken om het maandbedrag, rentepercentage, de eenmalige afsluitkosten, het jaarlijks kostenpercentage en het totaal te betalen bedrag in kaart te brengen voor elke combinatie van een ingevuld te lenen bedrag met ingevulde looptijd. Hierbij kan zoals eerder werd benoemd gekozen worden uit een bedrag variërend van €5000 tot €25000 euro met een looptijd variërend van 2 jaar tot en met 5 jaar. Wanneer je financiële situatie dit toelaat is het in principe altijd beter om voor een iets kortere looptijd te gaan. Dit maakt de maandlasten iets hoger, maar betekent dat je uiteindelijk in totaliteit wel minder kosten maakt omdat je rente blijft betalen zolang de looptijd doorloopt. Nadat je de aanvraag hebt ingediend zal door Lender & Spender worden bekeken of de aangevraagde lening ook past binnen je huidige financiële situatie. Hiervoor kunnen het UWV, de bank van de aanvrager, het BKR en andere kredietbureaus geraadpleegd worden. Daarnaast wordt de identiteit gecontroleerd en wordt bekeken of er geen sprake is van fraude. Wanneer de lening is goedgekeurd gaan de 14 dagen bedenktijd in. Daarna is het niet mogelijk om aanpassingen door te voeren. Wanneer je het bedrag wilt verhogen is dit niet mogelijk en is het nodig om een tweede lening ernaast aan te vragen (hierbij zal weer opnieuw gecontroleerd worden of de lening verantwoord is in je huidige financiële situatie en mag het opgetelde bedrag van je openstaande leningen nooit hoger zijn dan het vermelde maximale bedrag van €25000). Let er wel op dat al je leningen die je afsluit worden geregistreerd bij het BKR.

Wat als je een keer niet op tijd je maandelijkse bedrag kunt betalen?


Als je een keer niet op tijd het bedrag kunt betalen is het altijd goed om dit zo snel mogelijk te communiceren. Dan kan eventueel onderzocht worden wat de mogelijkheden voor een betalingsregeling zijn. Wanneer je zonder communicatie niet tijdig betaalt krijg je een herinnering via SMS, post en e-mail. Indien je dan binnen 14 dagen als nog betaalt is er niets aan de hand. Hierna ga je vertragingsrente over het achterstallige bedrag betalen. Als je twee maandbedragen niet hebt betaald wordt dit geregistreerd bij het BKR. Wanneer dit er drie zijn en er geen betalingsregeling is getroffen, wordt het overgedragen naar een advocaat.

Wil je investeerder ('lender') worden bij Lender & Spender voor rendement?Wanneer kom je in aanmerking om te investeren via Lender & Spender en voor welk bedrag?


Je komt in aanmerking als investeerder wanneer je als persoon of als bedrijf een Nederlandse bankrekening hebt. Op de website van Lender & Spender kun je ook een test doen om te inventariseren of je geschikt bent als investeerder. Je dient minimaal €100 euro te investeren. Voor een bedrag tot €10.000 hoef je enkel je e-mailadres te verstrekken om een investering te doen. Voor bedragen hoger dan dat wordt om aanvullende gegevens gevraagd zodat je identiteit kan worden geverifieerd. Je bepaalt zelf het te investeren bedrag. Een advies is om nooit meer dan 10% van je te besteden vermogen te investeren. Als particuliere investeerder mag je maximaal €80.000 tegelijkertijd hebben uitstaan. Voor zakelijke ondernemers is dit bedrag hoger: €1.000.000.

Welke kosten zijn verbonden aan het investeren bij Lender & Spender?


Als investeerder betaal je servicekosten. Deze worden maandelijks ingehouden op de bedragen die je ontvangt. In totaal betaal je 1% per jaar, berekend over het gemiddelde bedrag dat je hebt uitstaan in dat jaar. Wanneer je in plaats van de maandelijkse betalingen af te wachten gelijk een gedeelte of je gehele investering wilt opnemen (afhankelijk van het opnamelimiet dat op dat moment geldt), betaal je een opnamevergoeding van 1% berekend over het opnamebedrag (daarnaast wordt voor eventuele marktverschillen gecorrigeerd). Overige kosten waar je als investeerder mee te maken kunt krijgen zijn de kosten die gemaakt zijn voor het inschakelen voor een incassobureau, rechter of deurwaarder voor een openstaand bedrag te vorderen van een geldnemer waar jouw geld naar verspreid is. Dit bedrag komt dan evenredig terecht bij alle investeerders die een vordering hebben op de lening van die geldnemer. Er wordt geprobeerd om deze kosten uiteindelijk te verhalen op de geldnemer.

Welke risico's loop ik als investeerder?


Er is geen garantieregeling bij Lender & Spender die investeringen dekt. Echter zijn wel een aantal zaken doorgevoerd om ervoor te zorgen dat het risico voor investeerders zo laag mogelijk blijft. Ten eerste wordt hieraan bijgedragen doordat Lender & Spender enkel krediet verstrekt aan personen die een positieve betaalgeschiedenis hebben in combinatie met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd omdat er vanuit wordt gegaan dat bij hen het minste risico op wanbetaling bestaat. Daarnaast wordt je geïnvesteerde bedrag verspreid over een aantal reeds lopende leningen zonder betaalachterstand. Mocht het voorkomen dat één van de geldnemers in deze gespreide portefeuille dan toch een betalingsachterstand oploopt, dan merk je hier minder van in je rendement dan wanneer je volledig geïnvesteerde bedrag aan deze lening werd toebedeeld. Het crowdfunding platform biedt dus leningen aan die een samenstelling zijn van financiering van meerdere investeerders. Eerder werd benoemd dat het rendement hoger ligt bij een investering via Lender & Spender dan het opbouwen van spaarrente via een spaarrekening. Hier dient echter wel bij gezegd te worden dat je bij het opbouwen van spaarrente gegarandeerd bent van de rente-inkomsten, terwijl er aan investering (hoewel geminimaliseerd door de spreiding) wel enig risico verbonden zal blijven. Doordat Lender & Spender een vrij jonge organisatie is, kunnen nog geen betrouwbare cijfers worden gegeven over te verwachten verlies.

Beoordeling


Het klantcijfer voor Lender & Spender is bij Independer (een Nederlandse vergelijkingssite) een 9,0. Daarnaast zou maar liefst 99% van de klanten die een beoordeling heeft achtergelaten Lender & Spender aanraden.


Lender & Spender Reviews

We hebben nog geen reviews. Voel je vrij om je ervaringen te delen en schrijf een review over Lender & Spender.

Bezoek site Lender & Spender

Schrijf je eigen review